Pierwsze wezwanie do złożenia akcji

Opublikowany

Działając na podstawie art. 16 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) likwidator spółki: Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach [KRS: 0000137474] wzywa – po raz pierwszy – wszystkich akcjonariuszy spółki do złożenia w spółce dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać pod adresem: Chorzów, ul. Wieniawskiego 18 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9 do 13