Czwarte wezwanie do złożenia akcji

Opublikowany

Likwidator spółki: Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach [KRS: 0000137474] wzywa – po raz czwarty – akcjonariuszy spółki do złożenia w spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać pod adresem: Chorzów, ul. Wieniawskiego 18 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9 do 13