Wszystkich byłych pracowników spółki zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 32 722 40 57 bądź też za pośrednictwem Internetu na adres e-mail: kadry@pbksa.com.pl. Natomiast w pozostałych sprawach prosimy o kontakt na adres e-mail: sekretariat@pbksa.com.pl lub likwidador@pbksa.com.pl.