Wszystkich akcjonariuszy spółki zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 32 253 69 01 bądź też za pośrednictwem Internetu na adres e-mail: likwidator@pbksa.com.pl.